Každý typ osobnosti Myers-Briggs reaguje na prodloužený stres v poněkud odlišné formě. I když může existovat jednoduchá odpověď na pomoc každému typu během špatného dne, řešení, jak pomoci každému typu vymanit se z kolejí, je o něco složitější.

Máme sklon padat do kolejí, když nám naše první tři kognitivní funkce nepomohly v konkrétní situaci a jsme nuceni spoléhat na naši podřadnou funkci, abychom se dostali. * Protože nejsme zvyklí spoléhat se primárně na naši podřadnou funkci, děláme tak často napomáhá rozvoji nezdravého myšlení (nebo „koleje“), ze které máme problémy. Kolejnice každého typu se projevují trochu jinak - a každý typ vyžaduje něco jiného, ​​aby pomohl otočit jejich nezdravé myšlení.

Chcete-li se blíže podívat, jak vypadá „kolej“, najděte níže uvedený typ a klikněte na něj:Typy NF: ENFP, INFP, ENFJ, INFJ

Typy SF: ESFP, ESFJ, ISFJ, ISFP

typ ST, East Peckham, ISFP, ESTJ, ISTJpísničky o tom, jak stále milovat své bývalé

Typy NT: ENTJ, ENTP, INTP, INTJ

*Poznámka: Spoléhat se na něčí nižší funkci je pouze jedním z několika projevů nezdravého typu. Prodloužený stres může také vyvolat dominantní terciární smyčku nebo způsobit, že se jednotlivec vyvine přílišnou závislost na kterékoli ze svých čtyř individuálních funkcí.