Bylo mi řečeno, že se těžko skrývám.

materiální význam manželky

Bylo mi řečeno, že se „bojím lásky“ nebo se bojím o závazek nebo „rebel“, protože si nemyslím, že bych se oženil nad čímkoli jiným. Nejsem tak bezohledný. Nemohu se přizpůsobit časové ose, která neodpovídá nuanci jaké lásky opravdu je bez veškerého předstírání.

Nejsem to já chtít být těžké milovat. To je opak skutečnosti. Chci víc, než cokoli jiného, ​​je milovat tvrdě a hluboce. Chci dát všechno ze sebe jiné osobě. Chci být nezištná, shledávám jednotu v tom, že jsem se dal jiné osobě.Problém je v tom, že to nemůže být jen kdokoli.

Chci spát se svým profesorem

Nevím, jak jsem skončil jako poslední člověk v této generaci s vysokými standardy, ale tady jsem. Musím počkat. Musím čekat na někoho, kdo je hoden. Musím čekat na někoho, kým jsem šťastný vzdát se věcí, obětovat se, pečovat.

Mám zdi, ale postavil jsem je z nějakého důvodu. Čekám na osobu, pro kterou stojí za to je sundat. Nemohu se spokojit s pasivním člověkem, potřebuji sílu. Potřebuji někoho, kdo udělá práci a vydělává právo je sundat. Získal jsem právo čekat, až to uvidím.