Kdokoli se může naučit, jak démona svolat. Je to mnohem jednodušší než zobrazování filmů. Dokud svůj výzkum provedete předem a budete si udržovat vyrovnanou povahu, měli byste být schopni úspěšně komunikovat s bytostmi mimo tento vesmír.

Co dělat dny, než vyzvete Pána démona:

První věc, kterou musíte udělat, je vybrat, kterého démona chcete svolat. Nejsou všechny stejné, takže je třeba se rozhodovat moudře. Koneckonců, někteří budou příjemnější a pochopení s vámi, zatímco jiní budou násilní a ničiví.

jak se zbavit nepříjemného člověka

Ujistěte se, že svůj výzkum děláte v dostatečném předstihu - a ujistěte se, že je svoláváte ze správných důvodů. Neměli byste je využívat. Měli byste s nimi zacházet s respektem, pokud chcete respekt vrátit.Nemůžete svolat démona bez oběti. Poté, co jste přišli na to, kterého démona máte zájem o svolání, pak byste měli získat určitou sadu věcí, díky níž bude cítit pohodlněji. Pokud například chcete svolat Mammon, démona chamtivosti, zkuste najít náramek sova lana, který bude představovat důvěru mezi démonem a vámi.

Démon by se mohl rozhodnout, že s vámi bude telepaticky mluvit, ale v bezpečí byste si vždy mohli koupit scrying mirror, který mu pomůže s vámi komunikovat.

Posledním krokem je nalezení prázdného prostoru, kde můžete připravit rituál, jakmile budete připraveni. Ujistěte se, že se jedná o prostor s uzamykacími dveřmi. Chceš být úplně sám bez jakýchkoli poruch. Chcete také mít koberce pod sebou místo koberců, abyste je mohli psát.Co dělat hodiny předem:

Počkejte, dokud venku nezmizí, protože je lepší provádět rituály v noci než během dne.

Ujistěte se, že kadidlo umístíte po místnosti vůní, se kterou je spojen váš konkrétní démon. Měli byste si také vybrat pět svíček stejné barvy, barvy, které si myslíte, že se hodí démonovi.

Poté na podlahu nakreslete pentagram. Chcete-li to provést, vytvořte velký kruh s hvězdou uprostřed. Ujistěte se, že jsou vaše čáry dokonale rovné pomocí lana, pravítka nebo čehokoli jiného, ​​co vám může pomoci.Umístěte pět nasbíraných svíček na pět bodů pentagramu. Zapalte každý z nich, aby reprezentoval různé prvky Země - vzduch, vodu, zemi, oheň a ducha.

sexuální pravda nebo odvážné příběhy

Nakonec vytiskněte signál démona, kterého se pokoušíte vyvolat, a zapamatujte si jeho tvar. Měli byste být schopni zavřít oči a vizualizovat je. Měli byste si to nechat zakořenit v hlavě.

Co dělat v tuto chvíli:

Zavřete oči a představte si sigil démona. Když to děláte, recitujte démonovu modlitbu nahlas. Vypadá to takto:

'Pane Satane, udělej mi svou milostí, prosím tě, abys počal v mé mysli a vykonal to, co chci udělat, konec, kterého bych dosáhl tvou pomocí, ó Mocný Satane, ten pravý Bůh, živý a panující navždy a navždy. Vyzývám tě, abych se inspiroval (jménem Démona), abys přede mnou projevil, že mi může dát pravdivou a věrnou odpověď, abych mohl dosáhnout svého žádoucího cíle, pokud to odpovídá jeho kanceláři. To s úctou a pokorně žádám ve Tvém jménu, Pane Satane, ať mě považuješ za hodného, ​​otče. “

Pokud jste úspěšně navázali kontakt s démonem, nezapomeňte zůstat zdvořilí a uctiví. Můžete o ně požádat, ale nepožadujte, aby vám pomohli, nebo aby na ně tlačili. Zacházejte s nimi tak, jak byste zacházeli s jakýmkoli jiným živým tvorem.

Poté, co zmizí, můžete se ve svém těle cítit brnění, protože jste se dostali do kontaktu s extrémně silnou energií. To je normální. To znamená, že jste všechno pracovali.