1. Uvolněná mysl je kreativní mysl.

2. Konejte, nereagujte.

3. Buďte tak šťastní, že když se na vás ostatní podívají, stanou se také šťastní.

4. Soucit nemá žádný limit. Laskavost nemá nepřítele

5. Každý úsměv je přímým úspěchem.

6.
Vyprázdněte se a nechte vesmír zaplnit.

7. Vděčnost jsou otevřené dveře k hojnosti.8. Měj moudrost ve své činy a víru ve své zásluhy.

9. Štěstí přichází, když překonáte nejvíce nemožnou výzvu.

10. Není to život, na čem záleží; je to odvaha, kterou k tomu přinášíme.11. Inspirace je neomezená moc.

12. Poslouchejte a budete rozvíjet intuici.

13. Milujte to, co je před námi, milujte to, co přišlo dříve.

14. Láska je neměnná a neomezená.

15. Život je šance. Láska je nekonečno. Milost je realita.

16. Vyprovokujte, konfrontujte, povýšte.

17. Skutečné štěstí spočívá v tom, co nikdy nepřichází ani nejde, ale prostě je.

18. Krása ve vás je váš duch. Síla ve vás je vaše vytrvalost. Inteligence
ve vás je vaše rozlehlost.

19. Láska není soucitu.

20. Krása ve vás je váš duch.

21. Poznat ostatní je chytré. Poznat sám sebe je moudré.

22 Ať už jste cokoli, jste. Buďte na to hrdí.

milovat tě je jako

23. Pracujte, ale nezapomeňte žít.

24. Vaše slovo je vaše největší síla.

25. Váš život je založen na kapacitě energie ve vás, která není mimo vás.